dissabte, 21 de desembre de 2013

Sol.licitut Certificat d'Apostasia

Molts ciutadans, quan arriben a la majoria d’edat, es troben formant part d’una confessió religiosa que mai han escollit i que no s’adiu amb les seves idees. Perquè aquestes persones puguin regularitzar la seva situació i evitar que les confessions religioses treguin profit de la seva passivitat és possible exercir el legítim dret a l’apostasia.

Per a obtenir més informació, pots baixar-te aquest document on s’explica en detall la història de l’apostasia a Espanya, situació actual, les reaccions de l’esglèia, com funciona a l’extranger, exemples d’altres religions, etc.

Sol.licitar el Certificat d’Apostasia a Ateus de Catalunya
Nosaltres, conscients que la demanda social del reconeixement del dret a l’apostasia i compromesos amb la llibertat de consciència, proposem als ciutadans i ciutadanes que, després del seu abandonament de la fe, puguin disposar d’un document que acrediti aquest extrem.


Demanar a l’Esglèsia catòlica la Declaració d’Apostasia (sistema tradicional)
Mitjançant aquesta declaració d’Apostasía l’interessat entra al intricat joc canònic i sol · licita a l’Església catòlica que li consideri apòstata, algunes vegades sense èxit. Actualment hi ha poc suport legal i l’Església catòlica posa moltes traves, depèn del bisbat / arquebisbat que et toqui.

S’emplena aquest model de carta (català, castellà) i s’envia, per correu certificat, a la seu de la diòcesi a la qual pertany el lloc de la teva residència, indicant en l’exterior del sobre “Referència: apostasia” i adjuntant una fotocòpia del DNI (no cal enviar una còpia de la partida baptismal ja que aquesta informació ja la tenen ells).

És recomanable acudir, aproximadament un mes després d’enviar la sol · licitud, a la parròquia on es va rebre el baptisme i comprovar si al marge d’observacions (dades marginals) han anotat la vostra voluntat d’apostatar. Per saber les dades del bisbat / arquebisbat de qualsevol diòcesi així com les dades de les seves parròquies pots consultar el següent “mapa eclesiàstic” amb el llistat de totes les diòcesis d’Espanya.