dimarts, 17 de maig de 2011

'Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, simbolos y ética' de Ricard VinyesEn el Museu d'Història de Barcelona ahir dimarts 16 de maig va ser presentat el últim llibre de Ricard Vinyes Asalt a la Memòria, és una crítica contundent i raonada d'una sèrie de fets, lleis i actituds que construeixen allò que l'autor denomina el model espanyol d'impunitat. Mitjançant lleis com les de l'amnistia o la de memòria històrica, els decrets reparadors i el rebuig de les peticons d'investigació dels crims polítics, l'administració de l'Estat aplica una política de 'punt final' que ha ratificat la impunitat per a aquells que van imposar, que van gestionar i es van beneficiar de la dictadura.

Fundació Cipriano García