divendres, 4 d’octubre del 2013

Tradicional acte d’homenatge en el Fossar de la Pedrera

Fossar de la Pedrera
Associació Pro-memoria als Immolats per la Llibertat a Catalunya - 24 setembre de 2013

C  O  N  V  O  C  A  T  Ò  R  I  A

Ens permetem convidar-lo/a al tradicional acte d’homenatge que organitzem cada any a la memòria de tots aquells homes i dones que foren assassinats, després de ser jutjats per uns tribunals militars il·legals, per ordre del dictador i criminal de guerra, el general Franco, pel fet d’haver defensat la legalitat constitucional de la República, i que malgrat els anys transcorreguts l’actual democràcia els hi ha negat la seva rehabilitació jurídica de ple dret, amb l’aprovació de la vergonyosa LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE 2007, però sí van ser perdonats els causants de tota aquella brutal repressió mitjançant la LLEI D’AMNISTIA DE L’ANY 1977. Quína democràcia tenim? 
Dia:  DIUMENGE DIA 13 D’OCTUBRE A LES 12 H. DEL MIGDIA 
Lloc: FOSSAR DE LA PEDRERA DEL CEMENTIRI DE MONTJÜIC 
Us hi esperem. Molt cordialment

Informe 1 de setembre
La Junta Directiva ens vàrem reunir amb la M. H. Presidenta del Parlament de Catalunya i amb diferents representants dels Grups Parlamentaris, excepte, Partido Popular i Ciutadanos, tots ens van atendre molt correctament, menys el Partit Socialista de Catalunya, del que encara esperem una resposta.

El tema era sensibilitzar-los i trobar la seva col·laboració per rehabilitar jurídicament a les persones que foren assassinades per ordre d’uns tribunals militars il·legals, durant la llarga i criminal dictadura franquista, doncs, malgrat els anys transcorreguts continuen estant classificats com a delinqüents, tot i haver-se aprovat la vergonyosa Llei de la Memòria Històrica a l’any 2007, a proposta del govern socialista presidit per en J.Luis Rodriguez Zapatero, oblidant-se de les promeses que havia fet als familiars de les víctimes de que serien rehabilitades, doncs, aquesta indigna llei nega la rehabilitació jurídica de ple dret.

El diputat Salvador Milà del Grup Iniciativa per Catalunya, fou el primer en reaccionar a través del seu Grup parlamentari (IC-V), presentant a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, una resolució instant al Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal de que promogui els canvis legislatius per fer possible la declaració de nul·litat de ple dret, de tots els procediments judicials dictats durant el règim dictatorial franquista, que van comportar la condemna a mort o a presó de centenars de milers de persones pel sol fet d’haver defensat el legítim govern republicà o d’haver lluitat contra la dictadura franquista.

La resolució va ser aprovada per tots els Grups menys el Partido Popular i Ciudadanos el dia 13 de juny de 2013, juntament amb les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

El Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, a través del diputat Pere Bosch i Cuenca, també va presentar una resolució a la Comissió d’Afers Institucionals, demanant l’anul·lació de ple dret del President Lluís Companys i dels altres procediments que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans, instant al Govern de la Generalitat emprenguin les accions pertinents per tal de que s’impulsin els canvis legislatius necessaris per a fer possible la declaració de nul·litat de ple dret, de tots els procediments judicials seguits davant els consells de guerra, durant la dictadura franquista contra els catalans que van defensar els valors de la llibertat i la democràcia.

La resolució que va ser aprovada per tots els Grups menys el Partido Popular i Ciudadanos el dia 26 de juny de 2013, juntament amb les esmenes presentades pel Grup Socialista.

Amb les dues resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, quedem pendents de les accions que s’han encomanat al Govern de la Generalitat de Catalunya, els familiars esperem tenir de la màxima institució catalana tota la col·laboració, doncs, és una vergonya democràtica que aquells homes i dones a qui se’ls arrabassà la vida per defensar les llibertats democràtiques, després de més de trenta –cinc anys de la mort del dictador, els seus familiars encara tinguin d’estar reclamant la seva rehabilitació.

Els causants de tots aquells crims, s’ho van saber muntar molt bé, promulgant la LLEI D’AMNISTIA a l’any 1977, que va eximir de les responsabilitats penals, civils i patrimonials, a tots els que pogueren estar involucrats en els crims comesos durant la dictadura, i el Congrés ho va aprovar amb la generositat de tots grups parlamentaris, en canvi nosaltres, els familiars de les víctimes que mai hem reclamat venjança, però si justícia, només rebem intolerància molt en particular per part del Partido Popular i dels partits que ens han governat a nivell de l’Estat Espanyol.
LA JUNTA DIRECTIVA

   Distinció Cívica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 2006  -  Premi Comissió de la Dignitat 2006  -  Creu de Sant Jordi 2008 de la Generalitat de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada